Lấy tin tự động về wordpress blogspot

Lấy tin tự động về wordpress blogspot

9/22/2016 11:15:50 AM
Bước 1: Tạo selector nguồn lấy bài viết về

Bước 2: Thêm website muốn lấy bài vềBước 3: Thêm bộ từ khóa => backlinkBước 4: Thêm bộ từ khóa spin Bước 5: Tạo task tự động lấy bài viết từ nguồn về website, blog. Bạn có thể sử dụng bộ từ khóa demo của content24h. Hệ thống sẽ tự động kiểm tra và lấy bài mới liên tục từ nguồn về website của bạn.


 

💬