Hướng dẫn tạo bài spin

Hướng dẫn tạo bài spin

8/21/2018 9:57:54 AM
HƯỚNG DẪN TẠO BÀI SPIN – CONTENT24H.COM
Chức năng này giúp tạo bài viết spin từ bài gốc và bộ từ khóa spin. Giúp tạo ra bài viết mới không trùng lặp nội dung với bài gốc để đăng lên các site vệ tinh.
Content24h.com > Tạo bài spin.
 
Bước 1: Nhập bài gốc muốn Spin


 
Bước 2: Chọn bộ từ khóa cho bài viết.
  • Chọn danh sách từ khóa spin:

 
  • Chọn danh sách từ khóa => link:

 
Bước 3: Click “Tạo bài spin”.
  • Bạn click “Bài viết spin” sẽ hiện ra bài gốc kèm theo các từ khóa đã được thiết lập ở bước 2.

 
  • Click “Lấy bài đã spin” sẽ spin kết quả mình vừa lấy được, bài viết spin sẽ được hiện ở phía dưới.

💬